Břevnovský klášter posvěcený papežem

Klášter na Břevnově je možná ten nejznámější v Čechách. Jeho historie sahá až do desátého století! V roce 993 jej založil kníže Boleslav II. a pražský biskup Vojtěch. Vůbec prvním opatem kláštera na Břevnově se stal Anastasius I. a samotný papež Jan XV. mu udělil privilegium, kterým určil tento klášter jako hlavní ze všech benediktinských klášterů v Čechách. A že měl Anastasius u papežů úspěch, dokládá i jeho setkání s dalším papežem – Silvestrem III. Pro krále Štěpána I. u papeže vyjednal královskou korunu a zřízení arcibiskupství. V té době se jednalo o mimořádný úspěch. Opat a pozdější arcibiskup Anastasius tak za svůj život “ulovil” podpisy hned dvou papežů. Jakými pery se asi podepsali…